Ceník a obchodní podmínky

 

  • Kurzy probíhající v RC Maceška...................... 1800 Kč / pololetí

          Kurzy probíhající v ZUŠ.....................................1700 Kč / pololetí

 

  • SOUROZENECKÁ SLEVA 10% - pokud máte v Hudebníčku více dětí, má každé z dětí nárok na 10% slevu z kurzovného. Vztahuje se na účast ve  všech úrovních kurzů (K1, K2, K3, K4). O slevu požádejte lektorku před provedením platby. 

 

  • po předchozí domluvě je možná ukázková lekce zdarma
 
  • platba probíhá vždy pololetně, (první pololetí nejpozději do konce září, druhé pololetí do konce ledna), hotově u lektorky nebo bankovním převodem
  • pokud potřebujete vzít na lekci další dítě (nenavštěvující Hudebníček), je nutné předem se domluvit s lektorkou. Pokud by tato situace nastala více jak 3x za pololetí, hradí se za dítě na lekci 100 Kč (kapacitní důvody)
  • jedno pololetí obsahuje 15 lekcí 
  • lektory si vyhrazují právo zrušit jednu lekci bez náhrady
  • náhrada Vámi neabsolvovaných lekcí není možná (z kapacitních a prostorových důvodů)
  • kurzovné se při předčasném ukončení docházky nevrací; při výjimečných situacích (dlouhodobá nemoc, stěhování) je možno po domluvě s lektorkou a případném doložení lékařského potvrzení poměrnou část kurzovného vrátit
  • Vaši nepřítomnost na lekci oznamte lektorce nejlépe sms nebo emailem