Ceník

 

  • platba probíhá vždy pololetně, ZUŠ částka 1400 Kč, Maceška částka 1500 Kč. se hradí nejpozději do konce září (ve druhém pololetí nejpozději do konce ledna) hotově u lektorky
  •  po předchozí domluvě je možná ukázková lekce zdarma
  • druhé dítě - sourozenec na lekci ( občasná účast je možná z kapacitních důvodů pouze po předchozí domluvě s lektorkou, sourozenec nenavštěvující jiný kurz Hudebníčku platí 100 kč. za hodinu) 
  • jedno pololetí obsahuje 15 lekcí 
  • náhrada vámi neabsolvovaných lekcí není možná
  • lektorky si vyhrazují právo zrušit jednu hodinu za pololetí bez nároku na náhradu
  • kurzovné se při předčasném ukončení docházky nevrací
  • vaši nepřítomnost na lekci oznamte lektorce nejlépe sms

  •