Ceník

 

  • platba probíhá vždy pololetně, ZUŠ částka 1700 Kč, Maceška částka 1800 Kč. (kurz 1,2), 1900 Kč.(kurz 3,4) se hradí nejpozději do konce září (ve druhém pololetí nejpozději do konce ledna) hotově u lektorky
  •  po předchozí domluvě je možná ukázková lekce zdarma
  • druhé dítě - sourozenec na lekci ( občasná účast je možná z kapacitních důvodů pouze po předchozí domluvě s lektorkou, sourozenec nenavštěvující jiný kurz Hudebníčku platí 100 kč. za hodinu) 
  • jedno pololetí obsahuje 15 lekcí 
  • náhrada vámi neabsolvovaných lekcí není možná
  • lektorky si vyhrazují právo zrušit jednu hodinu za pololetí bez nároku na náhradu
  • kurzovné se při předčasném ukončení docházky nevrací
  • vaši nepřítomnost na lekci oznamte lektorce nejlépe sms

  •