Co nás čeká?

 

- provázet nás bude panáček Hudebníček-Klíček

- lekce jsou založeny na opakující se osnově

- aktivní i pasivní formy práce s hudbou, včetně hudební terapie

- hudba jako hra a zábava, prohlubování přirozeného vztahu k hudbě

- celý rok bude rozdělený do několika tématických celků

- našim hlavním repertoárem budou říkadla a lidové písničky

- tématické písničky a říkanky

- tématická výtvaná činnost

- hudebně pohybové a rytmické hry, s přihlédnutím k věku dítěte

- budeme hrát na jednoduché rytmické nástroje

- budeme využíva nahrávky CD, ale také se zaposloucháme do krásného zvuku     klavíru

- hry s netradičními pomůckami...

- budeme si uvědomovat základní hudební vlastnosti - tempo, sílu, výšku a barvu   tónů

- zapojení do menšího kolektivu vrstevníků je dobrou průpravou pro nástup do  MŠ

 

- 3letí hudebníčci rozezní barevné kameny xylofonků

- 4letí hudebníčci si přidají ke xylofonkům i klavír a budou se připravovat k talentovým zkouškám na ZUŠ.