Informace o nás

 

Mgr. Kristýna Dvořáková

V roce 2006 jsem ukončila Brněnskou konzervatoř obor hra na varhany. Ve stejném roce jsem začala pracovat na ZUŠ ve Znojmě jako učitelka klavíru a varhan. Také jsem se dostala k práci s těmi nejmladšími muzikanty - necelé dva roky, do doby než se mi narodil první syn, jsem vedla poblíž Brna hudební kroužek pro děti od jednoho roku do tří let. I když jsem sama zatím děti neměla, práce mi velmi přirostla k srdci a úžasná bezprostřednost, nadšení, spontánnost a v neposlední řadě velké pokroky, které jsem u dětí pozorovala, mne utvrdily v tom, že tato činnost není pro mne pouze přestupní stanicí a MÁ SMYSL. V roce 2008 se nám tedy narodil první syn, za rok po něm přišel náš druhorozený. I když malý věkový rozdíl znamenal jistou dávku chaosu a doma jsme občas byli rádi, že prostě jen žijeme, byla u nás hudba vždy přítomná. Anebo možná právě proto. Společně jsme hráli na klavír, bubnovali, zpívali, poslouchali vše od Bacha až po jazz. Po třech letech jsem znovu začala vést hudební kroužek, tentokrát v DDM v Moravských Budějovicích. Zde už jsem aplikovala i zkušenosti, které jsem nabyla s vlastními dětmi a začala se více zajímat o různé nápady, podněty a metody, které by byly pro děti vhodné, přirozené a zároveň obohacující. Dostala jsem se na kurz prof. Evy Jenčkové a dnes už jsem pravidelnou účastnicí. Také jsem studentkou Metodického centra na Brněnské JAMU, kde se vzdělávám v oblasti (nejen) klavírní metodiky a pedagogiky. Absolvovala jsem i zácvikový kurz u paní Ireny Krškové, z čehož pramení oprávnění používat její hudební pomůcky a metody.

 

Jarmila Jordánová

Vystudovala jsem  Konzervatoř v Ostravě obor klavír. V roce 1997 jsem se z rodného Fulneku přestěhovala do Znojma a nastoupila na místo učitelky klavíru na ZUŠ. Studovala jsem dále v Brně na FF obor Stará hudba, který jsem ukončila čtvrtým semestrem. V té době se mi narodil první syn a za dva roky dcerka. Hodně jsme si doma zpívali, hráli na klavír a já na vlastní kůži zažívala, jak si dřív než začnou mluvit, pobrukují-zpívají melodie dětských písniček, jak  fantasticky reagují na rytmické podněty, lidové říkadla a písničky, i na klasickou hudbu. To už jsem začala přemýšlet o tom, jak s malými dětmi dělat různé hudební činnosti, a to tak, aby se jejich muzikálnost co nejlépe rozvíjela. V rodinném centru Maceška jsem založila hudební kroužek "Hrajeme si s písničkou" pro děti od 1,5 - 4 let a vedla ho jeden rok - než se mi narodila další dcerka. Po dvouleté přestávce jsem se znovu do Macešky vrátila. Pravidelně navštěvuji kurzy Evy Jenčkové, absolvovala jsem hudebně pohybový kurz pro kojence a batolata v Brně. Jsem zaškolená a oprávněná používat metody a hudební pomůcky Ireny Krškové, které dostaly mnoho ocenění. 

 

 

 

Práce s malými dětmi a hudbou nás velice těší a naplňuje. Také  proto jsme se rozhodly založit hudební program pro děti ZNOJEMSKÝ HUDEBNÍČEK, který bude probíhat v úzké spolupráci se Základní uměleckou školou ve Znojmě.

Děkujeme našim úžasným dětem, které jsou bezedným zdrojem inspirací a podnětů, že nám znovu otevřely dveře do dětského světa, kde učit se znamená HRÁT SI. Bez nich by celý tento projekt pravděpodobně nevznikl.

Dětský svět je rozmanitý, bohatý a obohacující...